Het Plangebied

Historie

De historie van Rimpeler kenmerkt zich voornamelijk door de ongerepte natuur aan de, in de jaren ’20 aangelegde, Rimpelerweg. Deze weg is in die tijd aangelegd om de verbinding van het station beter te maken vanuit Hoef en Bijsteren. Tot begin jaren ’90 is Putten vooral uitgebreid ten oosten van de Nijkerkerstraat, met uitzondering van de bouw van het spoor en het station en de ontwikkeling langs de Stationsstraat. Vanaf de jaren ’90 is Putten ook ten westen van de Nijkerkerstraat gaan uitbreiden met de wijken Husselerveld en Bijsteren. Nu is Rimpeler aan de beurt, één van de laatste schakels van de uitbreiding richting het station.

Plangebied

Na het project Bijsteren wordt Rimpeler als eerstvolgende uitbreidingswijk van de kern Putten ontwikkeld. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 9 hectare en is gelegen naast de wijk Bijsteren. Gebaseerd op de uitgangspunten voor uitbreiding in de structuurvisie zal de wijk ruimte bieden aan circa 300 woningen. Het wensbeeld is een duurzame en groene wijk.

Stedenbouwkundig Plan

Het stedenbouwkundig plan is onderscheidend, inspirerend en bewust van de al aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. Het plan zal een meerwaarde creëren voor de plek, voor het landschap en voor de bewoners van Putten. De structuur van Rimpeler legt een nieuwe verbinding op een hoger schaalniveau: Rimpeler wordt de nieuwe schakel tussen de wijken Husselerveld en Bijsteren enerzijds en het station, Nulde en de buurtschappen Steenenkamer en ’t Oever anderzijds. Download hier het Stedenbouwkundig Plan (PDF 30 Mb).

Voorzieningen

Het centrum van Putten is een gezellig en knus centrum dat zich kenmerkt door het gevarieerde winkel- en horecagebied met iedere woensdagochtend de weekmarkt. Het is gelegen op de Veluwe, het grootste natuurgebied van Nederland, en grenst aan ‘Het Nuldernauw’. Hier heeft Putten een jachthaven en recreatiestranden.

Bereikbaarheid

Het plan Rimpeler is gelegen tussen de Stationsstraat, de wijk Bijsteren en de Rimpelerweg. De bereikbaarheid is uitstekend. Binnen 2 minuten bent u bij het station met verbindingen naar Amersfoort, Zwolle en Utrecht. Op de fiets bent u binnen 10 minuten in het centrum van Putten.

Duurzaamheid

In het plan wordt groot ingezet op het behouden van een groene leefomgeving en het behouden van de verbinding met het buitengebied. Het hergebruiken van materiaal, stimuleren van de biodiversiteit, plaatsen van zonnepanelen en efficiënte straatverlichting dragen bij aan de duurzaamheid. Tevens is er een mogelijkheid tot collectieve initiatieven. Download hier Duurzaamheid in Rimpeler (PDF 1,8 Mb).